Toernooireglement.

 

 1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de Nevobo, behoudens de wijzigingen die in het wedstrijdreglement zijn opgenomen. De nethoogte is voor alle poules ongeveer 2.35m;

 

 1. Er wordt op tijd gespeeld en een wedstrijd bestaat uit 1 set van 12 of 13 minuten. Er wordt niet gewisseld van speelhelft. Tussen de wedstrijden loopt de tijd door. Is een team niet op tijd aanwezig, dan kan de scheidsrechter beslissen dat de betreffende wedstrijd met 20-13 verloren is (eindstand op basis van statistische gegevens over de afgelopen jaren);

 

 1. Een wedstrijd stopt niet bij 25 punten; er kan gewoon doorgeteld worden als de tijd het toelaat. Een stand van 28 - 17 is dus mogelijk. Na afloop dienen beide aanvoerders hun handtekening voor akkoord te plaatsen op het wedstrijdbriefje van de scheidsrechter. Controleer de uitslagen op het prikbord en geef mogelijke fouten direct door aan de wedstrijdleiding;

 

 1. Een gewonnen wedstrijd levert 2 punten op. Bij een gelijke stand krijgt elk team 1 punt;

 

 1. De einduitslag wordt bepaald op basis van wedstrijdpunten, saldo setpunten (voor/tegen), de onderlinge wedstrijd en setpunten voor. Is dit alles gelijk, dan bepaalt het lot;

 

 1. Time-outs zijn niet toegestaan;

 

 1. Het is toegestaan om bij de opslagplaats in te draaien bij wisseling van de opslag;

 

 1. Er mogen maximaal 3 competitie spelers/speelsters in het veld staan;

 

 1. Bij de gemengde teams mogen maximaal 3 heren in het veld staan;

 

 1. Bij de herenteams mag een onbeperkt aantal dames meedoen, zolang regel 8 maar in acht genomen wordt;

 

 1. Bij de damesteams mogen alleen dames in het veld staan, waarbij regel 8 ook blijft gelden;

 

 1. Het eerstgenoemde team begint aan de tribunezijde met de opslag en zorgt voor een bordteller;

 

 1. Voor de gemengde teams is het niet toegestaan om bovenhands op te slaan, ook niet voor de dames. In de heren- en damespoules mag iedereen wel bovenhands opslaan;

 

 1. Indien de scheidsrechter vindt dat er onsportief gespeeld wordt, of dat er onnodig tijd gerekt wordt, kan hij/zij het betreffende team hierop aanspreken en desnoods de bal aan de tegenpartij toekennen (wat dan dus direct een punt is);

 

 1. Beslissingen van de scheidsrechters en/of wedstrijdleiding zijn bindend;

 

 1. Iedere deelnemer/ster is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen. Laat dus geen waarde­volle voorwerpen achter in de kleedkamers. De organisatie kan geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele diefstallen of ongelukken;

 

 1. In verband met de veiligheid vragen wij u om geen glaswerk achter te laten op de tribune. Breng flesjes en glazen terug naar de bar. Op de banken tussen de velden in de zaal is glaswerk sowieso niet toegestaan;

 

 1. In de sporthal zijn diverse EHBO-ers aanwezig; de wedstrijdleiding helpt u verder;